Fysiotherapie vergoeding

Wel of geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie?

Of u een aanvullende verzekering nodig heeft, hangt af van uw zorgbehoefte en het risico dat u loopt op een aandoening. Indien u vaak klachten heeft of meer risico hebt om klachten te krijgen is het raadzaam om u (goed) aanvullend te verzekeren voor fysiotherapie. Fysiotherapie wordt namelijk maar beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullend pakket voor fysiotherapie. Er zijn echter ook mensen die de kosten voor fysiotherapie zelf betalen. De kosten voor een fysiotherapeutische behandeling vindt u onder het kopje 'Behandeling'. 

Kijk na in uw polisvoorwaarden of doe navraag bij uw verzekeraar of u aanvullend verzekerd bent en hoeveel behandelingen of welk bedrag u vergoed krijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw maximale en nog beschikbare vergoeding (eerdere behandelingen hier of elders gaan van uw jaarbudget af).

In welke gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?

De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat of last heeft van urine incontinentie.

Chronische aandoening?

Voor de vergoedingen voor fysiotherapie is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen.

Hebt u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze vanuit uw aanvullende verzekering voldaan voor zover verzekerd. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Heeft uw kind een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

U bent 18 jaar of ouder

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Hebt u last van urine incontinentie, dan worden de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie vergoed. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

U bent jonger dan 18 jaar

Heeft u of uw kind fysiotherapie nodig, dan worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed indien u / het kind jonger is dan 18 jaar. Mocht u / het kind daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed.

Fysiotherapie na een operatie

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende of de basisverzekering.

Revalidatiegeneeskunde

Indien u een verwijzing van een arts of specialist heeft voor een poliklinisch revalidatie traject, dan wordt de behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering.

Eigen risico

Voor fysiotherapie verzekerd vanuit de basisverzekering betaalt iedereen van 18 jaar of ouder een verplicht risico van € 385 (in 2017). Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald en bij alle verzekeraars gelijk. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan is er geen sprake van een eigen risico. Het eigen risico kan door u ook vrijwillig verhoogd zijn, dan is het dus meer dan € 385.

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Bron: www.defysiotherapeut.com

Disclaimer
De antwoorden op de gestelde vragen gelden in het algemeen en zijn bedoeld ter informatie. Wij raden u altijd aan eerst in uw eigen polisvoorwaarden te kijken. Ondanks alle zorgvuldigheid bij het opstellen van deze vragen en antwoorden kan het KNGF op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen voortvloeiend uit deze vragen en antwoorden.