McKenzie methode

In onze praktijken werken 4 fysiotherapeuten volgens het McKenzie principe.

De McKenzie methode is een behandelingssysteem voor patiënten die klachten hebben op het gebied van het bewegingsapparaat. Denk bijvoorbeeld aan rug- en nekklachten, al dan niet met uitstralingspijnen naar het been of de arm.

De methode is er niet alleen op gericht om de bestaande klachten zo snel mogelijk te verhelpen, maar ook om te zorgen dat deze – op korte en op lange termijn – wegblijven en/of worden voorkomen. Centraal daarbij staat de manier waarop het klachtengebied wordt belast, zowel qua beweging als qua houding.

De McKenzie methode is een samenhangend en duidelijk afgebakend systeem. Een systeem dat bovendien gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek
Als u bij de therapeut komt, dan vindt er eerst een onderzoek plaats. Dit verloopt via een vast protocol. Tijdens een eerste gesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht, waarna een uitvoerige bewegingsanalyse plaatsvindt. Typisch voor dit onderzoek zijn de vele herhalingen van verschillende bewegingen, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat daarmee een duidelijk beeld van de klacht ontstaat. Ook het fenomeen ‘centralisatie’ van de pijn (m.b.v. houding en beweging de pijn terugbrengen naar de oorsprong) wordt getest.

Gefundeerde diagnose en duidelijke prognose
Aan de hand van het onderzoek wordt een gefundeerde mechanische diagnose gesteld. Op basis hiervan zal uw therapeut(e) duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling volgens de McKenzie methode.

Behandeling
Na de prognose begint de fysieke behandeling. Deze is gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. Het is de bedoeling dat u zelf in het dagelijks leven de oefeningen en adviezen toepast.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het op de juiste manier lopen, tillen en zitten, maar ook aan het verrichten van een enkele, doelgerichte oefening.
Dit zal worden besproken tijdens de therapie: aan het einde van de behandeling krijgt u daarvoor enkele richtlijnen, kort en eenvoudig.
Als er diepe mobilisaties en/of manipulaties nodig zijn, hebben wij twee geregistreerde manueel therapeuten die dit kunnen doen. Een therapeut die het laatste onderdeel van de McKenzie "de manipulaties" heeft afgesloten, zou deels hulp kunnen bieden bij blokkades, maar het is aan te bevelen een verbijzonderde manueeltherapeut in te schakelen aangezien hij/zij langdurig (4 jaar) is opgeleid om o.a. blokkeringen te lokaliseren en te manipuleren. Dit is voor de patiënt de meest veilige weg naar herstel. Er is dus voldoende kennis in huis om U goed te helpen.

Vergoeding door zorgverzekeraars
De McKenzie therapie valt onder fysiotherapie. Indien U een aanvullende verzekering heeft bij uw zorgverzekeraar, wordt de therapie vergoed zoals vermeld in uw polisvoorwaarden. Lees meer over fysiotherapie vergoedingen.

Voor verdere informatie: www.mckenzie.nl

Met toestemming van het McKenzie instituut Benelux, maken wij gebruik van de tekst zoals vermeld in de patiëntenfolder van het McKenzie instituut Benelux.