Fysiotherapie

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Bij de behandeling van een patiënt maakt de fysiotherapeut gebruik van massage, mobiliserende technieken en uiterst belangrijk: oefentherapie.
Allereerst onderzoekt de fysiotherapeut de klacht en de mogelijke oorzaken. Hieruit volgen de behandelingsmethoden. De patiënt moet actief met de behandeling meewerken. Houdingsadvies en oefeningen dienen niet alleen tijdens de behandeling gedaan te worden maar ook thuis tussen de behandelingen door. Het is van belang dat inzicht wordt verkregen in de belastbaarheid van het lichaam. Onderbelasting kan leiden tot problemen, evenals overbelasting. Het zoeken van een goede balans staat dus centraal. Daarbij krijgt de patiënt advies over preventie van klachten en over wat te doen bij terugkomende klachten. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt de achtergrond en oorzaken van de klacht(en) goed begrijpt.

In onze praktijk is specialisatie in therapievorm aanwezig zoals op deze homepage te zien is onder het kopje specialismen.

De fysiotherapeuten in onze praktijk in Grubbenvorst en Venlo-Blerick zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF. Fysiotherapeuten met een kwaliteitsprogramma die voldoen aan de KNGF-normen worden opgenomen in hun kwaliteitsregister, waaronder dus ook onze therapeuten.
In het IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten) wordt over het vak gesproken met oog op een goed kwaliteitsbeleid.

Vanaf 1 januari 2006 zijn wij Direct Toegankelijk. Dit houdt in dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft van de huisarts. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Nog enkele feiten over fysiotherapie in Nederland:

 • ruim 1,5 miljoen 'klanten' per jaar
 • gunstige invloed op het ziekteverzuim
 • kan uitstekend passen in thuissituaties
 • vraagt een actieve inbreng van de patiënt
 • fysiotherapie kan de druk verlagen op duurdere zorgvormen, met name voor:
    -  chronisch zieken en bejaarden,
    -  na operaties,
    -  na ongevallen,
    -  na sportletsel
    -  kinderen met ontwikkelingsstoornissen