CANS / RSI

RSI (repetitive strain injury) is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers.

De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beiden. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het instandhouden van RSI. Vaak wordt RSI direct in verband gebracht met de computer, maar dit is lang niet altijd het geval. Tegenwoordig wordt RSI ook vaker CANS (Complaints of Arm, Neck and Shoulder) genoemd omdat deze omschrijving passender is.

Er is sprake van het RSI-syndroom * als:

  • De klachten langer aanwezig zijn dan zo’n zes weken.
  • Er sprake is van pijn of onaangename, diffuse gevoelens, dove gevoelens of tintelingen op in ieder geval meer dan een van de volgende locaties: een bepaald plekje tussen de schouderbladen, in de schouderspier, rond het schoudergewricht, rond de elleboog (links, rechts of beiden), in de onderarm (rugzijde, voorzijde of beide), in de pols of in een of meerdere vingers.
  • De klachten snel verergeren door het maken van fijne bewegingen en lang in dezelfde houding zitten. Het meest genoemd zijn: computerwerk en autorijden. Vaak verergert de pijn na de klus.
  • De klachten worden geprovoceerd bij krachtzetten met de handen (wringen, tillen).
  • Klachten zich manifesteren in gespannen omstandigheden (bij stress).
  • De klachten ontstaan tijdens of juist na een periode van toewijding aan een bepaalde taak, drukte en/of stress.
  • De klachten bij rust afnemen en direct terugkomen bij aanvang van de provocerende handelingen.
  • Er sprake is van onhandigheid: het handschrift is bijvoorbeeld minder mooi of men laat dingen vallen.

RSI kan leiden tot vermindering/verslechtering van functies van bijvoorbeeld de spieren en gewrichten. Over het algemeen geldt: hoe eerder begonnen met een aanpak van de klachten, hoe beter de herstelmogelijkheden zijn.

De behandeling is met name gericht op instructie van juiste houding en beweging, oefeningen, het nemen van 'breaks', ergonomische aanpassingen op de werkplek, lichaamsbewustwording en ontspanning.