Overname

Overname FY-FIT

Wat klein begon in Blerick in 1985 groeide later uit tot een prachtig centrum voor fysiotherapie, fitness en revalidatie in Grubbenvorst.

Na 42 jaar fysiotherapie waarvan de laatste jaren ook bij Fy-Fit op de Mercuriusweg wordt het tijd om het stokje over te dragen aan een jongere, enthousiaste en ondernemende collega fysiotherapeut Marijn Mulders. U kunt natuurlijk blijven vertrouwen op de ervaring en expertise van ons team.

We hebben altijd met veel plezier gewerkt en zullen de contacten zeker gaan missen, maar het is mooi geweest.

Nico en Elly de Jong

Privacy Policy

Privacy Policy

Fy-Fit / PRNL Horst a/d/ Maas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fy-Fit / PRNL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fy-Fit / PRNL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

Pagina 3 van 4